Prodejní cena Domu kultury klesla

Prodejní cena Domu kultury klesla
21.4.2005
Městskému projektovému týmu se podle radního Pavla Dlouhého podařilo na jednáních s majitelem Domu kultury chemiků dohodnout snížení navrhované ceny objektu na 54 milióny korun. Důvodem poklesu je stav kulturního domu, který bude v budoucnosti potřebovat nákladnou rekonstrukci.

    Město usiluje o to, aby se z Domu kultury chemiků stalo v budoucnosti po generální opravě hlavní středisko kongresové turistiky, kultury, umění a společenského života Ústecka. Proto už od prosince 2003 probíhala řada jednání mezi samosprávou a jeho majitelem, kterým je jedna z místních odborových organizací. Loni v lednu ustanovila Rada města k tomuto účelu projektový tým vedený radním Pavlem Dlouhým. Tým se zajímal o stav a využitelnost objektu a pokračoval mimo jiné i v jednáních o podmínkách prodeje.

   Aby město vyloučilo riziko neočekávaných nákladů, nechalo si za 200 tisíc korun zpracovat odborné posudky týkající se právních záležitostí kolem vlastnictví budovy, ekonomické náročnosti jejího provozu, technického stavu a využití. Analyzovaly se rovněž místní a evropské zdroje i potřeby architektonických studií a dokumentací pro stavební povolení. Součinnost mezi městem a vlastníkem kulturního domu byla řešena Memorandem o spolupráci z loňského září.