Program odvozu komunálního odpadu

9.1.2004
V příštích dnech obdrží každá ústecká domácnost letáček s programem odvozu komunálního odpadu v roce 2004.

  V letošním roce má každý městský obvod svůj letáček. Zde jsou uvedeny termíny odvozu odpadů vytříděných z odpadu z domácností: nebezpečných, objemných a odpadu ze zeleně, a to v průběhu celého roku. Je tedy vhodné, aby si každá domácnost letáček uschovala.

  Rozsah služeb v odpadovém hospodářství je stejný jako v roce 2003. Vyhláškou města č.9/2003 byly zrušeny objednávky na odvoz objemného odpadu. Odvoz objemného odpadu od sběrných nádob na směsný domovní odpad je uskutečňován ve všech částech města dvakrát ročně. Bude prováděn v jednotlivých ulicích ve dnech, které jsou uvedeny v letáčku.

  Mimo vyhlášené dny svozu uvedené v letáčku pro každou ulici je odkládání objemného odpadu ke sběrným nádobám na směsný odpad zakázáno. Pro udržení pořádku ve městě je dobré systém odvozu odpadu dodržovat, tedy odložit objemný odpad ke sběrným nádobám až 24 hodin před dnem uvedeným v letáčku pro příslušnou ulici.

  V těchto dnech může bohužel dojít k problémům s vyvážením sběrných nádob na směsný odpad - jak z důvodu nesjízdnosti komunikací, tak kvůli zaparkovaným osobním automobilům. Odvoz odpadu bude proto proveden v nejbližším možném termínu po zlepšení sjízdnosti komunikací.