Program prevence kriminality byl úpěšný

Program prevence kriminality byl úpěšný
14.2.2005
Město v rámci Programu prevence kriminality loni úspěšně realizovalo 8 projektů, které se týkaly sociální oblasti. Vyplývá to z vyhodnocení, které vzali radní na vědomí.

Celkové náklady loňského programu dosáhly téměř jednoho miliónu korun. Město se podílelo částkou 427 tis. Kč, stát poskytl 429 tis. Finanční zdroje realizátorů projektů dosáhly výše 122,7 tis. korun.

Jak jsme již uvedli, Program prevence kriminality končí, neboť je na celostátní úrovni nahrazen Programem Partnerství. Za posledních 8 let bylo v Ústí nad Labem v rámci Programu prevence kriminality provedeno 105 projektů za 16,3 mil. korun.