Projekt Kvality manažer končí

Projekt Kvality manažer končí
19.6.2006
Závěrečná konference projektu „Kvality manažer – zavádění standardů kvality v sociálních službách“ probíhá dnes na Krajském úřadě v Ústí nad Labem. Zahájení konference se ujal náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka a náměstek primátora Ústí nad Labem Tomáš Jelínek.

Projekt realizovalo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem v období od 1. dubna 2005 do 30. června 2006 a byl podpořen z finančních prostředků EU v rámci programu Phare 2003 RZL a státního rozpočtu. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací program, jehož absolventi získají nové znalosti a dovednosti v oblasti řízení kvality sociálních služeb a péče v návaznosti na standardy kvality Ministerstva práce a sociálních věc ČR. Primární cílovou skupinou byli poskytovatelé sociálních služeb, zabývající se programy pro společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Ve svém dopadu byl projekt přínosem také pro přímé uživatele těchto služeb.