Projekt pomoci obětem domácího násilí ukončen

Projekt pomoci obětem domácího násilí ukončen
15.6.2006
Náměstek primátora Jan Kubata dnes zahájil závěrečnou pracovní konferenci pro účastnické organizace projektu Interdisciplinární spolupráce při pomoci obětem domácího násilí v regionu Ústí nad Labem.

Interdisciplinární tým v Ústí nad Labem byl tvořen 12 zástupci různých organizací

Koordinačním  centrem pro práci interdisciplinárního týmu je občanské sdružení Spirála. Toto sdružení otevřelo v září 2005 novou službu DONA centrum – specializovanou  poradnu pro osoby ohrožené DN.   DONA centrum nabízí služby klientům třikrát v týdnu (po: 12 – 18, stř: 12 – 20, pá:  8 – 12 hodin), a to formou  trestně právního, sociálně právního a psychologického poradenství.  Na DONA centrum se obracejí nejen osoby přímo ohrožené DN, ale i svědkové DN. DONA centrum je rovněž informačním centrem pro práci interdisciplinárního týmu i dalších subjektů, které přicházejí zprostředkovaně do kontaktu s oběťmi DN a žádají informace, jak DN detekovat, jak osobám ohroženým DN pomáhat.  Otevření DONA centra předcházel výběr a specializovaný výcvik konzultantů, úprava a vybavení prostor DONA centra tak, aby odpovídalo potřebám  klientů i konzultantů na tento typ psychosociální služby, aby se stalo důstojným prostředím, kde klient sděluje nejniternější informace ze svého života.  

Po skončení projektu  zavedená praxe nekončí. Hlavním cílem IDT bude nabízet a zajišťovat osvětu pro širokou laickou i odbornou veřejnost, evidovat počty domácího násilí v Ústí nad Labem a rozšiřovat spolupráci s dalšími subjekty v rámci regionu i  Ústeckého kraje, ke které přizve zástupce probační a mediační služby a pedagogů.

Činnost bude v roce 2006 - 2007 podpořena z finančních prostředků Evropské unie a České republiky, z Globálního grantu, Ministerstva práce a sociálních věcí a samotného Města Ústí nad Labem.

Bezprostředně po skončení projektu s BKB o.s. Spirála jako jeho nositel v Ústí nad Labem zahájí jednání se subjekty státní správy a samosprávy, bude usilovat o akreditaci DONA centra jako intervenčního centra, komplexní služby pro osoby ohrožené domácím násilím.

„Jsem rád, že projekt potvrdil funkčnost modelu interdisciplinární spolupráce při řešení problematiky domácího násilí v Ústí nad Labem“, řekl náměstek primátora Jan Kubata