Projekt proinvestorské politiky byl úspěšný

Projekt proinvestorské politiky byl úspěšný
19.11.2003
Jako velice úspěšný hodnotí město Ústí nad Labem projekt s názvem “Realizace systematické proinvestorské politiky v okrese Ústí nad Labem”, jenž probíhal v době od 1. 11. 2002 do 30. 10. 2003. Projekt byl dnes veřejně představen za účasti primátora města Mgr. P. Gandaloviče a ředitele vládní agentury CzechInvest Ing. M. Jahna.

   Veškeré cíle projektu se podařilo naplnit a výsledky v některých oblastech dokonce předčily původní očekávání. Základní záměr projektu byl definován již v jeho názvu – šlo o realizaci systematické proinvestorské politiky za účelem získání nových investorů. Těžištěm byl aktivní marketing pro jejich vyhledávání, následný poradenský a podpůrný servis a zmapování veškerých ploch vhodných pro podnikání, včetně vytvoření hlavního informačního zdroje – webových stránek. Na projektu pracovali odborníci z řad města, Úřadu práce, Okresní hospodářské komory a Agentury regionálního rozvoje Euroregionu Labe.

   Celkové náklady projektu činily 8,39 mil. korun.

   Výsledky projektu:

  1. Vytvoření oddělení proinvestorské politiky MmÚ, které začalo v březnu letošního roku poskytovat služby příchozím investorům.
  2. Zmapování veškerých ploch vhodných pro podnikání na celém území okresu – bylo zpracováno celkem 146 nabídek. Ze základního přehledu bylo vybráno 12 ploch o rozloze 393 ha, u nichž proběhla podrobná pasportizace.
  3. Vypracování podrobných propagačních materiálů o místních investičních pobídkách v češtině, angličtině a němčině, dále propagační CD – ROM a nová webová prezentace pro investory www.invest-usti.cz. Proinvestorská politika byla prezentována na veletrzích MIPIM v Cannes (Francie), Intertronic v Paříži (Francie), Subcontracting v Hannoveru (SRN), Reallocation v Lipsku (SRN) a Urbis v Brně. Letos proběhly obchodní mise do Haltonu (Velká Británie), Delft (Nizozemsko) a Dublinu (Irsko).
  4. Vytvoření seznamu (databáze) a oslovení 1193 zahraničních a 50 tuzemských investorů, 88 hospodářských komor z Evropské unie a 450 zprostředkovatelských subjektů z vytipovaných perspektivních odvětví a států.
  5. Schválení souboru místních investičních pobídek obsahující následující typy služeb a pobídek: asistenční služby Investorského centra, úhrada externích poradenských služeb, poskytnutí databáze subdodavatelů, výhodně poskytnuté plochy průmyslové zóny Severní Předlice, výhodně poskytnuté nemovitosti ve vlastnictví města, dotace na úhradu úroků z úvěrů při nákupu nemovitostí, dotace na zainvestování infrastruktury, veřejného osvětlení, zastávky MHD, přivedení nebo rekonstrukce komunikací na hranu pozemku a soutěž podnikatelských návrhů. Vytvoření databáze místních investičních příležitostí – letos v březnu byla připravena 1. část databáze investičních příležitostí typu Public – Private Partnership, do níž jsou zahrnuty projekty města a Ústeckého kraje nabízené investorům k realizaci či spolurealizaci (např. vybudování aquaparku a multifunkčního sportovního centra). Město nyní připravuje 14 projektů, které jsou v různém stupni rozpracovanosti. Druhá část databáze investičních příležitostí soukromého sektoru typu Joint Ventures je zatím ve fázi vyjednávání s ústeckými obchodními společnostmi. Jde zejména o využití volných ploch a objektů ve vlastnictví firem. Dále je to vytvoření databáze místních subdodavatelských sítí členěné do 12 oborů (energetika, telekomunikace, bankovnictví, doprava, aj.) a vytvoření brožury s názvem “Průvodce investora”.
  6. Ověřování vytvořených místních pobídek a služeb pro příchozí investory v praxi - od listopadu 2002 do října 2003 navštívilo odbor rozvoje a investic 36 tuzemských i zahraničních investorů, proběhlo s nimi 56 setkání. Investoři mají v průměru zájem o 3 – 5 ha plochy se vytvořením 30 – 50 pracovních míst na 1 ha. Město vede s investory průběžnou elektronickou a verbální komunikaci.
  7. Činnost Rady projektu a Poradní skupiny projektu.

  Jedním z mnoha výsledků koncepční práce města v oblasti proinvestorské politiky je vstup nového zahraničního investora do průmyslové zóny v Severních Předlicích. Jde o belgickou společnost Materialise, která by měla v Ústí n/L už v příštím roce zahájit výrobu plastových prototypů a vytvořit 75 pracovních míst. Celá investice má hodnotu 1,5 mil. Euro.