Projekt zlepší postavení menšin

Projekt zlepší postavení menšin
23.11.2007
Ústí nad Labem hostilo včera a dnes účastníky mezinárodního projektu MED-PACT, který chce zlepšit postavení znevýhodněných skupin.

   Podpora menšin a znevýhodněných skupin obyvatelstva prostřednictvím městské a sociální integrace. Takový je cíl mezinárodního projektu MED-PACT, jehož partnery po dva dny hostí město Ústí nad Labem na třetím letošním pracovním setkání. První jednání proběhlo v Řecku a druhé v Bulharsku.

   Cílem projektu, jehož nositelem je řecké město Komotini, je podpora lokálních samospráv a výměna zkušeností mezi partnerskými městy zapojenými do projektu. Ten chce konkrétně pomoci ke zlepšení postavení národnostních a náboženských menšin i jinak znevýhodněných skupin obyvatelstva. Zaměřil se především na snížení jejich nezaměstnanosti, aktivnější zapojení do veřejného života v obcích a městech, zrovnoprávnění žen či na podporu obyvatel postižených zemětřesením. Dalšími partnery projektu jsou vedle řeckého Komotini a Ústí nad Labem také další tři města a obce Yalova v Turecku, Kardjali v Bulharsku a Annaba v Alžírsku.

   „Sešli jste se tu proto, abyste pomohli začlenit znevýhodněné menšinové skupiny lidí prostřednictvím městské, sociální a ekonomické integrace mezi ostatní obyvatele. Jste specialisté na tuto problematiku, proto se od vás očekává nejen kvalitní analýza a pojmenování problémů ve vytipovaných lokalitách, ale především návrhy konkrétních řešení a opatření, jak pomoci těmto lidem, kteří se ocitli v částečné izolaci,“ uvedl náměstek primátora Arno Fišera, který účastníky projektu přivítal na půdě magistrátu.

   Projekt „MED-PACT – podpora menšin a znevýhodněných skupin obyvatelstva prostřednictvím městské a sociální integrace“ byl zahájen v lednu 2007 a potrvá do prosince 2008. Město Ústí nad Labem do něj přistoupilo letos v říjnu, kdy podepsalo smlouvu o partnerství.

   Náklady města na účast v projektu, od kterého si slibuje zejména zlepšení postavení romské menšiny, představují celkem 2,9 mil. Kč. Z toho jeden milión město zaplatí z vlastních zdrojů a 1,9 mil. Kč dostane od Evropské komise.

   První den jednání účastníci meetingu strávili na půdě magistrátu, dnes se seznámili s praktickými problémy v terénu na území města. Delegace navštívila například základní školu v Předlicích, Multikulturní centrum YMCA v Krásném Březně a Větruši, kde po obědě pokračovala závěrečná teoretická část.