Rada města proti rušení gymnázia

Rada města proti rušení gymnázia
11.3.2005
Jednomyslný nesouhlas vyslovila Rada města s návrhem na zrušení gymnázia Stavbařů podle Strategie dalšího rozvoje školství v Ústeckém kraji na období 2004 – 2008.

   Radní jsou přesvědčeni o tom, že je třeba vytvářet pro studium ústeckých dětí co nejlepší podmínky k zajištění zvýšení vzdělanosti obyvatel. Rovněž se vážně pozastavují nad tím, že nebyli o tomto chystaném záměru informováni. Existenci obou gymnázií považuje rada za nesmírně důležitou i z důvodu konkurence mezi školami a možnosti volby pro uchazeče o studium.

   Rada města zároveň žádá Radu Ústeckého kraje o urychlené vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele gymnázia Stavbařů.

   Zmíněný návrh předpokládá vytvoření velkého gymnázia sloučením obou škol k letošnímu 1. září. V úvodní etapě by mělo dojít k formálnímu spojení obou škol pod jedno ředitelství. V další fázi má být dobudován areál v Jateční ulici a postupně uvolněna budova v ulici Stavbařů.

   Gymnázium Stavbařů má 609 žáků ve 22 třídách. Protějšek v Jateční ulici pojímá 602 žáků a je zde stejný počet tříd.