Radní jednali opět o Spolchemii

27.10.2004
Radní vzali na vědomí informaci o zamýšlených investicích Spolku, které by měly podstatným způsobem zlepšit celkovou bezpečnost provozů podniku a omezit jejich negativní vlivy na životní prostředí.

   Stanovisko k těmto akcím z hlediska zvýšení bezpečnosti občanů města a souladu s územním plánem mají radě do 4. listopadu předložit odbory životního prostředí, rozvoje a investic a mimořádných situací.

   Celkem se jedná o šest projektů – přesun zásobníků na propylen z Ovčího vrchu do areálu firmy, hermetizace skladu chloru, provoz epichlorhydrinu, přesun zásobníků hořlavin z Ovčího vrchu do areálu Spolku a výstavba nového provozu na výrobu alkydových a polyesterových pryskyřic.