Radní o prevenci kriminality

3.2.2004
Rada města se seznámila s vyhodnocením Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za uplynulý rok.

  Loni proběhlo 10 projektů za 1,16 mil. korun. Dotace státu ve výši 456 tis. korun pokryla 40 % jejich nákladů, zbytek zaplatilo město a realizátoři jednotlivých akcí. Šlo např. o projekty ”Městská policie dětem” (vyučování právního vědomí na školách), ”Bezpečná ulice”, ”Práce s mladými lidmi v senior, o. s.”, dále o ”Komunitní centrum pro děti Světluška” či ”Město dětem”. Většina projektů se týkala sociální oblasti.

  Radní současně schválili Program prevence kriminality na rok letošní a uložili primátorovi města Mgr. P. Gandalovičovi odevzdat jej na Ministerstvo vnitra ČR.

  Komise prevence kriminality vybrala 9 projektů s předpokládanými náklady téměř 1,4 mil. korun, přičemž do výběrového řízení se přihlásilo projektů 17. Město bude na vybrané akce usilovat o státní dotaci 606 tis. Kč. Jedná se o projekty ”Městská policie dětem”, ”Město dětem – sportovní hřiště” a ”Dítě – škola – společnost” Spirály, o. s.. Dále to jsou např. lyžařský výcvik a kroužek cykloturistiky ZvŠ Střekov.