Radní o privatizaci Technických služeb

14.9.2004
Rada města vyslovila souhlas se vstupem strategického partnera do Technických služeb, s.r.o. Tento záměr však bude ještě předložen zastupitelstvu.

   Pracovní skupina zabývající se touto problematikou došla k závěru, že vstup strategického partnera do TSM bude pouze v oblastech sběru a třídění odpadů, včetně skládky, celoroční údržby a čištění komunikací a veřejné zeleně. Zbývající činnosti (veřejné osvětlení, pohřebnictví, sportoviště, parkoviště, aj.) by byly vyčleněny do nové příspěvkové organizace města.

   Město by podle pracovní skupiny mělo prodat do soukromých rukou 60 – 70 % podílu TSM, včetně opce na zbytek.

   Město si od zmíněného kroku slibuje zvýšení kvality služeb a lepší efektivitu řízení společnosti.