Radní podrželi školu ve Vaňově

14.5.2004
Rada města schválila záměr sloučit k 31. srpnu Základní a mateřskou školu ve Vaňově se Základní školou SNP.

   Město bylo k tomuto kroku přinuceno ministerstvem školství, které ZŠ Pražská ve Vaňově neudělilo pro příští školní rok výjimku z počtu škol vzhledem k tomu, že nemá kompletních 9 ročníků a není jedinou školou ve městě. Krajský úřad proto vyzval město jako zřizovatele k zahájení tzv. nápravných opatření – např. sloučení či zrušení školy, apod. Pokud by město taková opatření neprovedlo, byla by ZŠ Pražská od letošního 1. září vyřazena ze sítě škol. Neměla by nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu na mzdy pracovníků a přestala by jako školský subjekt existovat.

   “Byli jsme přinuceni rozhodovat o několika variantách, z nichž jedna byla zrušit školní budovu zrekonstruovanou po povodni za 10 miliónů korun bez náhrady. Nechtěli jsme však dětem ani jejich rodičům zkomplikovat život a našli jsme dobré řešení, které zachovává výuku ve stávajícím objektu školy, do kterého přesídlí i škola mateřská,” říká primátor města Mgr. Petr Gandalovič.

   Sloučení se Základní školou SNP je výhodné v zajištění kontinuity výuky, neboť žáci z Vaňova přecházejí již nyní na druhý stupeň do této větší školy.

   Přesídlení vaňovské mateřské školy do objektu školy základní si vyžádá určité stavební úpravy. Město v této souvislosti zadá vypracování projektu.

Základní škola ve Vaňově má v současné době 50 žáků rozdělených do tří tříd 1. stupně. Kapacita školy je přitom 70 míst. Demografický vývoj není příznivý.