Radní pro novou analýzu rizik ve Spolku

8.10.2004
Rada města požádala generálního ředitele Spolku Ing. Martina Procházku, aby neprodleně zajistil zpracování nové analýzy rizik v Bezpečnostní zprávě se zaměřením na veškeré nebezpečné látky a pravděpodobnost jejich úniku.

   Radní rovněž požadují neprodleně zajistit zpracování plánu restrukturalizace firmy s cílem ukončení skladování nebezpečných látek v centru města a uložili náměstkovi primátora Mgr. Janu Kubatovi prosazovat splnění tohoto požadavku v představenstvu Spolchemie. Primátor města Mgr. Petr Gandalovič dostal za úkol předložit radě informační materiál o způsobu vyrozumění občanů města v případě ekologických havárií.