Radní stanovili projektové týmy

9.7.2003
Rada města jmenovala projektové týmy, které budou kontrolovat větší a zásadnější projekty ve městě. Jedná se o projekty, které vyžadují mezioborový přístup, protože jejich realizace může být složitá. Je tedy nutná součinnost politiků, odborníků a úředníků.

Rada jmenovala:

1. Mgr. Jana Kubatu vedoucím projektového týmu pro projekt “Rekonstrukce zimního stadionu”

2. MUDr. Pavla Dlouhého vedoucím projektového týmu pro projekt “Revitalizace letního kina”

3. Ing. Miroslava Harciníka vedoucím projektového týmu pro projekt “Revitalizace Větruše”

4. Ing. Arch. Zdeňka Šťastného vedoucím projektového týmu pro projekt “Využití areálu MN Pasteurova pro UJEP – Campus”

5. Mgr. Petra Gandaloviče vedoucím projektového týmu pro projekt “Revitalizace prostoru mezi nádražím ČD a labským nábřežím”

6. Radka Vonku vedoucím projektového týmu pro projekt “Rekonstrukce Mírového náměstí”

7. MUDr. Jiřího Madara vedoucím projektového týmu pro projekt “Aquapark – areál Klíše”

8 Ing. Pavla Tošovského vedoucím projektového týmu pro projekt “Využití geotermální energie k vytápění ZOO Ústí nad Labem”.

Rada dále pověřila:

1. Mgr. Jana Kubatu vyjednáváním s vnějšími finančními zdroji

2. Pavla Tošovského komunikací s orgány Ústeckého Kraje

3. Jana Řeřichu gescí pro oblast bezpečnosti průmyslových provozů