Rekonstrukce v Důlcích skončí do 30. listopadu

20.11.2003
Rekonstrukce silnice v ústeckých Důlcích by měla být ukončena do 30. listopadu. Vedoucí odboru dopravy Ing. Dalibor Dařílek o tom dnes informoval primátora města Mgr. Petra Gandaloviče.

   “Celou věc velice intenzivně sleduji, protože jsem si vědom obtíží, se kterými se zde motoristé setkávají a jejich trpělivost není nekonečná. Doufám, že listopadový termín bude dodržen a že nedojde ke zdržení, které bych považoval za nepřijatelné”, říká primátor.

   Práce spočívají v odstranění původního asfaltového povrchu a dlažebních kostek a výspravě podkladových vrstev. Město Ústí nad Labem zde provede opravu chodníků. Akce je rozdělena do tří etap, což umožní zachování obousměrného provozu.

   Rekonstrukce, kterou pro Ředitelství silnic a dálnic provádí Stavby silnic a železnic, byla zahájena po předchozích investičních akcích správců inženýrských sítí. Celá stavba je součástí rekonstrukce silnice I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem, která si vyžádá náklady ve výši 80 miliónů korun.

   Pro usnadnění prací na rekonstrukci byla Krajským úřadem povolena částečná uzavírka silnice od 18. 11. se zachováním obousměrného provozu MHD a jednosměrným provozem automobilů.