Řeřicha: doprava bude plynulejší

Řeřicha: doprava bude plynulejší
31.10.2007
Motoristé projedou už dnes pozdě večer centrem města plynuleji a rychleji. V Ústí nad Labem byl totiž otevřen podjezd pod železniční tratí spojující most dr. E. Beneše s křižovatkou Na Předmostí.

     „Zprůjezdnění tohoto klíčového místa má zásadní význam pro dopravní režim uvnitř města. Už za měsíc bude rovněž otevřen podjezd u zoologické zahrady a skončí rovněž stavební práce v ulici Karla IV. Již brzy se proto zbavíme většiny současných dopravních problémů,“ říká náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Doprava bude přes viadukt puštěna až pozdě večer, neboť v průběhu dnešního dne je třeba odstranit provizorní dopravní značení a přeprogramovat signalizaci křižovatky.

     Konstrukce mostu je provedena jako spojitý trojpolový deskový žel. Most má nosnou konstrukci tvořenou zabetonovanými přímopásovými nosníky uloženými na opěrách do ozubu a nad pilíři do želbet. Rozpětí polí činí 6,050 + 6,650 + 6,050 m. Vzhledem k požadavkům na budoucí výšku průjezdného profilu bylo nutno na labské straně provést konstrukci se stlačenou výškou a nosníky odstupňované velikosti. Na straně k městu bylo naopak nutné v důsledku komplikovaného půdorysu uspořádat krajní nosníky vějířovitě.

                         Pilíře jsou provedeny v osách pilířů stávajících, tvořeny šesti želbetovým stojkami, kloubově podpírajícími nosnou konstrukci a vetknutými do masivního základového pasu.

   Investorem rekonstrukce viaduktu s náklady 32,9 mil. Kč byla Správa železniční a dopravní cesty. Projektantem byl SUDOP Praha. Práce provedlo sdružení firem: Skanska, SSŽ a Viamont.

 

Pásku slavnostně přestřihli náměstek primátora Jan Řeřicha, Bohuslav

Štancl ze SSŽ a František Majer ze Správy železniční a dopravní cesty.