Řeřicha jednal v Hradci o hrázích

Řeřicha jednal v Hradci o hrázích
7.11.2007
Náměstek primátora Jan Řeřicha včera jednal s vedením Povodí Labe v Hradci Králové o protipovodňových opatřeních města Ústí nad Labem a jezech na Labi.

   Náměstek Jan Řeřicha v doprovodu Vlasty Štěpánové z odboru pro mimořádné situace se v Hradci Králové nejprve seznámil s dispečerským pracovištěm Povodí Labe. Poté se setkali na pracovní schůzce s generálním ředitelem státního podniku Povodí Labe Tomášem Vaňkem, technickým ředitelem Jiřím Kremsou a ředitelem pro správu povodí Václavem Jiráskem. Účastníci jednání spolu diskutovali v souvislosti s protipovodňovými opatřeními o možnostech technických řešení, problematice získávání dotací a protipovodňové ochraně dalších vytipovaných lokalit, např. Krásného Března, komunikace II/261 na pravém břehu Labe v úseku ČOV Setuza a Olšinky - Svádov či obnově koryta řeky Labe ve Svádově za koncentrační hrází.

   „Do budoucna chceme na území města před velkou vodou ochránit i jiné lokality, které ještě nejsou projekčně připraveny. Jde o komunikaci I/30 před bývalou restaurací Kotva ve Vaňově, prodloužení plánované ochrany Střekovského nábřeží o úsek železniční most - Mariánský most a nádraží ČD-Střekov - zdymadla,“ přiblížil další plány města Jan Řeřicha, se kterými seznámil vedení Povodí Labe.   

   V současnosti asi nejsledovanější protipovodňovou akcí v Ústí nad Labem je ochrana Střekovského nábřeží v úseku železniční most - restaurace Labská bašta výstavbou pevných ochranných valů. Toto opatření bylo zahrnuto do programu s předpokládanou realizací v roce 2007, která neproběhla z důvodu zrušení výběrového řízení na dodavatele mobilních protipovodňových zábran. Nyní probíhá druhé výběrové řízení. Dodavatel mobilní části bude vybrán během listopadu a celá akce se poté rozběhne začátkem příštího roku dle aktuálních klimatických podmínek. Ministerstvem zemědělství vyčleněné finanční prostředky pro Povodí Labe na realizaci ochranných valů byly přesunuty na příští rok.

   Dalším diskutovaným tématem byly jezy na Labi. „S vedením Povodí Labe jsme se shodli na tom, že musí být oba zájmy, dopravní i ekologický, řešeny co nejvíce vzájemně ohleduplně. Pro město má rozvoj turistiky v souvislosti se stabilnější vyšší hladinou Labe a vytvořením důstojného osobního přístavu v Ústí velký význam,“ dodal náměstek Řeřicha.