Řeřicha si prohlédl výstavu v krajině

Řeřicha si prohlédl výstavu v krajině
8.9.2006
Náměstek primátora Jan Řeřicha navštívil ve dnech 5. a 6. září Krajinnou výstavu bez hranic Cheb-Marktredwitz.

      Výchozím územím pro pořádání krajinné výstavy je chebské "Poohří", ve kterém jsou v rámci projektu zamýšleny četné změny.
   V minulých letech byla tato příměstská lokalita opomíjena a obyvateli města využívána spíše jako průchozí území. Přitom v sobě skrývá potenciál pro rekreaci a turistické využití, které by mohlo částečně vycházet a navazovat na dřívější uspořádání "Poohří". Cílem úprav v rámci projektu "Krajinné výstavy bez hranic" je sanace podhradí a přilehlých ploch, přeměna protější "Císařské louky" v centrální výstavní plochu.
   Po skončení výstavy zde vznikne atraktivní zóna pro trávení aktivního volného času v přírodě nedaleko středu města.  Krajinná výstava je svým původním zaměřením ukázkou a prezentací zahradního umění a krajinotvorby. Během svého dlouholetého vývoje v Německu, odkud k nám byla tato myšlenka přenesena, dochází vedle výše uvedeného cíle navíc ještě k vytváření trvalých hodnot v oblasti příměstské rekreace a ekologie v problémových územích.
   V příštím roce se bude poprvé konat přeshraniční Krajinná výstava v nové členské zemi po rozšíření EU směrem na východ. Jedná se o zrcadlový projekt mezi Chebem a bavorským Marktredwitz, který předpokládá statisícové počty návštěvníků tak, jak je tomu již tradičně v Německu. V obou městech dojde k revitalizaci části příměstské krajiny, která byla ekologicky zatížena, a na jejíchž plochách vznikne klidová zóna, která bude i po skončení samotné výstavy sloužit k rekreaci obyvatel a návštěvníků města. V rámci Krajinné výstavy je mezi Chebem a Marktredwitz budována cyklostezka, měřící necelých 50 kilometrů.
   Součástí Krajinné výstavy bude přehlídka nejrůznějších květinových záhonů, typizovaných zahrádek vybraných evropských států, ukázky umění landArtu, prezentace ekologického zemědělství, halová show ve fóliovníku, která zahrne pět po sobě jdoucích expozic. Bohatý kulturní program, který poběží celé čtyři měsíce a kromě pondělků shlédneme denně množství koncertů, divadelních představení, fotografických výstav, workshopů, vystoupení škol a sportovních klání. Je předpokládaná též účast odborných firem a uměleckých těles z našich partnerských měst.
   Zahájení i ukončení celé výstavy proběhlo v obou městech současně.