Řidiči pozor: změny v dopravě!

Řidiči pozor: změny v dopravě!
4.5.2007
V Ústí nad Labem dojde od 5. května 2007 opět k uzavírkám komunikací z důvodu pokračování rekonstrukce železničního uzlu a stavby Paláce ZDAR.

Přehled uzavírek:

7. 5. - 31.10. nájezd na most E. Beneše.

Objízdná trasa: Předmostí, Pět oblouků, provizorní komunikace.

7. 5. - 30.11. podjezd ul. Drážďanská.

Objízdná trasa: MHD zachována s výjimkou 3 dnů na začátku a konci uzavírky. Pro ostatní vozidla: ul. Přístavní, U Cukrovaru, Drážďanská.

MHD:

Uzavírka podjezdu ČD (U Lomu), Drážďanská ulice. Ve dnech od 5. května (sobota) do 8. května (úterý  - státní svátek) dojde k uzavření podjezdu ČD v ulici Drážďanská pro linky číslo 51, 55, 56, 57 a 101.

Doprava do Krásného Března, Neštěmic, Mojžíře a Skalky bude řešena následovně:

5. května (sobota) - náhradní autobusová doprava v celých trasách, zastávka Jungmannova pro linky 51, 57 a 101 bude posunuta o 100 m po směru za křižovatku s ulicí U Cukrovaru.

6. května (neděle) - náhradní autobusová doprava v celých trasách, zastávka Jungmannova pro linky 51, 57 a 101 bude posunuta o 100 m po směru za křižovatku s ulicí U Cukrovaru.

7. května (pondělí) - náhradní autobusová doprava bude zajištěna v trase Mírové náměstí - Stavební stroje - Autoškola - Výstupní - Prior - Jungmannova - Stavební stroje - Přístav a Mírové náměstí. Trolejbusová doprava bude provozována, v centru bude končit a začínat na Mírovém náměstí a z oblastí Krásné Březno, Neštěmice, Skalka a Mojžíř bude začínat v zastávce Autoškola a končit v zastávce Jungmannova. Linka č. 55 bude provozována z Mírového náměstí do Žežické a zpět. Přestupní zastávkou budou zastávky Mírové náměstí (oba směry), Autoškola (z centra), Jungmannova (do centra).

V tento den nepojedou trolejbusové linky číslo 58 a 59 !!

8. května (úterý) - náhradní autobusová doprava v celých trasách, zastávka Jungmannova pro linky 51, 57 a 101 bude posunuta o 100 m po směru za křižovatku s ulicí U Cukrovaru.

V době uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Přístav (směr Krásné Březno), Vojanova (oba směry). Náhradní zastávkou bude zastávka Stavební stroje (pro oba směry).

ZDAR:

Investor stavby Palác ZDAR Ústí nad Labem, Mírové náměstí, AZ SANACE a.s., Ústí nad Labem, oznamuje, že ve dnech 5. až 6. května 200726. až 27. května 2007 bude uzavřena místní komunikace ul. Dlouhá, a to v úseku od výjezdu ze staveniště bloku 003 (stavba objektu „FALK“) po hranici budovy České spořitelny. Důvodem uzavření komunikace je montáž věžových jeřábů fy LIEBHERR, které budou uloženy na základových kotvách do stavební jámy výše uvedené stavby. V termínu 5. května až 6.května 2007 bude montován věžový jeřáb typu 90 EC-B 6, jehož výška konstrukce činí 48 m,  pracovní dosah ramene – 37,5 m, nosnost 2 450 – 6 000 kg. Ve dnech 26. května až 27. května 2007 dojde k montáži  věžového jeřábu typu 71 EC-B 5, jehož pracovní dosah ramene je 30 m, výška konstrukce jeřábu 41 m a nosnost  2 350 až 5 000 kg.