Rozpočet s rekordními investicemi

Rozpočet s rekordními investicemi
25.11.2005
Radní jednomyslně doporučili Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města pro rok 2006 předložený náměstkem primátora Janem Kubatou.

   Rozpočet předpokládá celkové příjmy 1 546 377 tis. Kč a výdaje 1 896 225 tis. Kč. Rozdíl vyrovnává třída financování. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji souvisí s tím, že si město půjčuje na realizaci rozvojových investic. V investiční části figuruje téměř 740 miliónů korun, což je částka rekordní – tolik jsme ještě nikdy na investiční akce neuvolnili. Rozpočet je tedy jednoznačně proinvestorsky založen. Chci také připomenout, že s každou zásadní investicí půjdeme příští rok ještě jednou do zastupitelstva“, říká náměstek primátora Jan Kubata.

   Náměstek také připomíná, že finanční povinnosti města na provozní části nenarostly. Dále uvádí: „Provozní rozpočet je sestaven s přebytkem 14 mil. korun. Splňuje kriteria vyplývající z úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou týkající se poměru příjmů a výdajů, včetně zabezpečení přiměřené míry zadluženosti města“.

   Rozpočet tedy podle Kubaty zcela odpovídá požadavkům EIB a potvrzuje dobré hospodaření města, na jehož základě od tohoto prestižního finančního ústavu úvěr obdrželo.

   Městský rozpočet dále mimo jiné počítá s dotací obvodům ve výši 170 245 tis. korun.