Sčítání ptáků je u konce

Sčítání ptáků je u konce
2.5.2006
Předběžné sčítání drůbeže a exotického ptactva chovaného ve venkovních voliérách na území Ústí nad Labem skončilo.

   Strážníci ústecké městské policie, kteří od letošního 20. března prováděli na základě rozhodnutí primátora Petra Gandaloviče a doporučení Krajské veterinární správy soupis přímo v terénu, zjistili 362 drobnochovů. Toto číslo však nemusí být konečné – město vyzývá občany, kteří jsou chovateli drůbeže a u kterých v uvedeném období nebyl soupis proveden, aby se dostavili do budovy Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, odbor mimořádných situací, kancelář 141, k vyplnění sčítacího formuláře. V případě nejasností mohou občané - chovatelé drůbeže získat informace na tel. čísle 475241578.

   Ze soupisu vyplývá, že lidé nejvíce chovají nosnice a chovné slepice (několik tisíc kusů). Policisté napočítali 352 exotických ptáků a dokonce jednoho pštrosa.

   Soupis zájmových chovů, které nepodléhají evidenci, umožní KVS a orgánům města učinit odhad, kolika chovů a drůbeže by se týkala mimořádná veterinární opatření, která by byla vydána po objevení viru ptačí chřipky na území Ústí nad Labem nebo v jeho okolí.