Seminář k novému sociálnímu zákonu

Seminář k novému sociálnímu zákonu
19.9.2006
Pod záštitou primátora Jana Kubaty se dnes pořádal na Magistrátu města Ústí nad Labem seminář k novému sociálnímu zákonu, který vejde v platnost v příštím roce. Seminář zahájil náměstek primátora Jan Řeřicha.

Seminář, který uspořádalo občanské sdružení CESPO (centrum služeb pro sluchově postižené) společně s Magistrátem města Ústí n/L, byl určen jak pro uživatele, tak pro poskytovatele sociálních služeb. Sociální zákon a jeho prováděcí vyhlášku představil účastníkům předseda Národní rady pro zdravotně postižené pan Václav Krása.

 

Tlumočník znakového jazyka neslyšících M. Holub tlumočil sluchově postiženým účastníkům.

 

Primátor města Jan Kubata s předsedou CESPO Petrem Novákem.