Seminář o strategii rozvoje města

Seminář o strategii rozvoje města
14.9.2007
Na Magistrátu města včera proběhl vstupní informační seminář k přípravě dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015.
 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 je obecným strategickým dokumentem města. Obsahuje komplexní aktuální analytický profil města, který mj. definuje jeho slabé a silné stránky. Z analytického profilu vychází implementaččást, která definuje pět klíčových oblastí rozvoje, z nichž vycházejí priority města na následující roky.

 

Základními oblastmi jsou:

1. Ekonomika města

2. Lidské zdroje a sociální oblast

3. Fyzické prostředí města

4. Doprava

5. Řízení a správa města.

  

Harmonogram příprav

XII./06                    zahájení příprav na zpracování, výběrové řízení na konzultanta

I. – II./07                zpracování podkladů pro rozpracování intervenčních oblastí

II. – IV./07             sběr dat pro tvorbu intervenčních oblastí

IV. – VI./07            tvorba analytického profilu

VI. – VII./07           příprava implementační části pro veřejná projednávání

VIII./07                   tvorba návrhu indikátorové soustavy

VIII. – XII./07        proces SEA

IX. – XII./07          veřejná projednávání s občany

XII./07                    schválení Strategie rozvoje města zastupitelstvem města

 

Informační seminář zahájil primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata.