Sesuv způsobila přírodní katastrofa

Sesuv způsobila přírodní katastrofa
24.8.2007
Havárie svahu pod Větruší byla způsobena sesuvem pozvolného typu, což lze hodnotit jako přírodní katastrofu.

   To je závěr posudku renomovaného znalce prof. Ing. Petra Turčeka, Ph.D.

   Prof. Turček se nedomnívá, že sesuv části obložení skalního masivu způsobila voda, těžká automobilová a železniční doprava, zemětřesení či odstřely na Mariánské skále. Ke stejnému závěru se přiklání rovněž Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. z firmy AZ Sanace.

   „Posudek znalce měl mimo jiné odpovědět na otázky kolem přímé zodpovědnosti projektanta, stavební firmy či města za vznik této nepříjemné události.  Potvrdil se nakonec náš předpoklad o vlivu suverénního chování přírody, které je těžko předvídatelné. Čekáme ještě na stanovisko soudního znalce, které bude vyhotovené příští týden,“ říká primátor města Mgr. Jan Kubata.

   Prof. Turček dále ve svém definitivním stanovisku nevylučuje zřícení dalších, již menších částí postiženého systému zdí. Podle Kubaty je proto nutné nejprve toto riziko odstranit a svah zabezpečit.

   Společnost AZ Sanace vypracuje v nejbližší době metodický návrh podrobného geologického průzkumu svahu, který bude součástí projektové dokumentace budoucí investiční akce na opravu teras. Projektová dokumentace bude poskytnuta k oponentuře dalším odborníkům s cílem vyloučit pochybnosti o zvoleném řešení. Geologický průzkum potrvá asi dva měsíce a od jeho výsledků se bude odvíjet způsob oprav. Následovat bude vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. „Nemáme ještě k dispozici přesný harmonogram jednotlivých kroků. Dnes je již ale jisté, že Větruše nebude uvedena do původního stavu do konce letošního roku. Práce na opravách začnou pravděpodobně na konci letošního či v příštím roce. Záležet bude i na klimatických podmínkách,“ pokračuje Kubata.

   Jak dále sdělil, sanace by se měla týkat celého svahu pod Větruší, tedy i dolní části, která je v majetku Českých drah. Celkové náklady zatím nejsou známé, ale odborníci již nyní hovoří o částce kolem 200 miliónů korun. Město nyní začne jednat se státem, aby byla nalezena cesta k financování celé akce.

   Na Větruši nyní město provádí práce k odtěžení spadlých sutin.