Setuza má zamezit zápachu a hluku

9.11.2004
Radní vzali na vědomí oznámení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru výroby methylesteru z řepkového oleje v ústecké Setuze a nepožadují jeho doplnění. Souhlas s touto výrobou však rada podmínila splněním následujících podmínek:

   

1.        Setuza bude neprodleně informovat město o únicích znečišťujících nebo zapáchajících látek a jiných nadstandardních stavech (zejména hlukových efektech) i v případech, kdy se nejedná o havárii.

2.        Podnik odpovídajícím technickým způsobem zamezí emisím zapáchajících látek a hluku s nejvyšší dostupnou účinností.

3.        Z hlediska dopravní obslužnosti nesmí nákladní automobily zatěžovat stání na veřejných komunikacích (parkování uvnitř areálu Setuzy).

4.        Město vyzývá Setuzu k účasti na realizaci přebudování střekovské křižovatky Národního odboje – Děčínská a zároveň ukládá vedoucímu odboru dopravy MmÚ Daliboru Dařílkovi předložit návrh řešení této křižovatky.