Sjezd matematiků a fyziků

Sjezd matematiků a fyziků
26.6.2006
Jednota českých matematiků a fyziků pořádá v těchto dnech v aule rektorátní budovy UJEP celostátní sjezd. Slavnostního zahájení se ujal náměstek primátora Tomáš Jelínek.
   Jednota patří mezi nejstarší existující učené společnosti v českých zemích a její činnost se od počátku zaměřovala na zlepšování výuky matematiky a fyziky na školách všech typů a úrovní. Podílí se na rozvoji těchto věd, na zdokonalování a modernizaci jejich výuky a na jejich popularizaci. „Jsem velmi rád, že se tato akce koná právě v našem městě a je mi ctí, že mohu svou přítomností podpořit celospolečenský význam a přínos té oblasti vědy, v níž máme již tradičně světovou úroveň“ řekl náměstek primátora Tomáš Jelínek.