Skála už řidiče neohrožuje

Skála už řidiče neohrožuje
19.12.2005
Ústecká společnost AZ Sanace dokončila sanaci sesuvu na čedičové skále v Podmokelské ulici mezi Neštěmicemi a Krásným Březnem. Padající kameny už řidiče neohrožují.

   Předmětem sanace byl čedičový výchoz otevřený při stavbě silnice I/62, jehož svahy zasahují do bezprostřední blízkosti přilehlé komunikace a chodníku. Při provádění inženýrsko-geologického průzkumu a zhodnocení stavu skalního tělesa v květnu 2000 společností AZ CONSULT byly zjištěny posuny skalních bloků. Naléhavost provedení zabezpečovacích prací podtrhávaly padající kameny do silnice. Stav skalního masivu byl označen za havarijní.

   Celkové náklady investiční akce přesáhly 9 milión korun. Dvě třetiny z této částky zaplatilo ministerstvo životního prostředí, zbytek město.

 

   Technické řešení

 

   Prvním krokem k zajištění bezpečnosti bylo ruční odtěžení kolizních bloků bez použití trhavin pomocí pneumatických kladiv a klínováním. Následně bylo realizováno očištění masivu v rozsahu umístění ochranných sítí a blízkého okolí až k úrovni chodníku. Současně bylo nutné provést ochranná opatření k zamezení spadu odtěženého materiálu do vozovky a ochranu chodníku proti poškození.

   Dalším krokem sanace bylo zajištění očištěné skalní stěny kotvenými ochrannými ocelovými sítěmi s PVC potahem, které slouží k zachycení kamene uvolněného vlivem povětrnostních podmínek nebo rozvolněných rostlinami.

   Na západním objektu je provedeno přikotvení bloků oddělených od podkladu hlavními diskontinuitami (smykovými plochami). Tyčové horninové kotvy byly provedeny z těžkého lešení ve dvou úrovních jako trvalé. V průběhu umísťování kotev došlo vlivem vibrací k uvolnění nestabilní části masivu po ploše lokální diskontinuity v objemu cca 20 m3, které bylo nutné postupně odtěžit.

   V rámci zajištění bezpečnosti chodníku a komunikace proti spadu čedičového materiálu, ke kterému by mohlo docházet vlivem povětrnostních podmínek a rostlinným rozrušováním, byl  v horní části masivu umístěn ochranný plot a při patě masivu záchytný plot s ocelovými sloupky s pozinkovou ochranou a s pozinkovaným ocelovým pletivem.

   Práce související se sanací skalního masivu si vyžádaly dopravní opatření. Bylo nutné zajistit bezpečnost frekventované silnice provedením dočasného omezení provozu záborem pravého jízdního pruhu šířky 1,0 m a délky 51 m ve směru na Ústí nad Labem a současně došlo ke snížení maximální rychlosti. K zajištění bezpečnosti pěších v místě stavby v Podmokelské ulici bylo nutné uzavřít chodník spojující Neštěmice a Krásné Březno.

   Pro účely dalšího využití štoly byla vybudována přístupová komunikace. Prostor štoly byl vyčištěn od komunálního odpadu a vstupy do štoly byly z obou stran zajištěny lehkými ocelovými vraty.

Jiří Zavoral z AZ Sanace (vpravo) předal slavnostně dokončenou

stavbu náměstkovi primátora Janu Kubatovi.