Škola SNP je jednou z pilotních v ČR

Škola SNP je jednou z pilotních v ČR
22.12.2005
Náměstek primátora Tomáš Jelínek dnes poděkoval ředitelce Základní školy SNP Ramoně Grohové k tomu, že jako jedna z mála škol v České republice úspěšně ověřuje výuku podle vlastního vzdělávacího programu.

   „Takových pilotních škol je u nás jen šestnáct a já jsem velice rád, že ji máme i v Ústí“, řekl Jelínek.

   Projekt nese název PILOT Z a je spolufinancován z evropských fondů. Probíhá od počátku minulého školního roku a skončí v srpnu 2006. Smyslem tvorby vlastního školního vzdělávacího programu je možnost přizpůsobit jej složení žáků, materiálním a prostorovým možnostem školy i dalším podmínkám.

   „Vzhledem k tomu, že každoročně otevíráme třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň integrujeme ročně 80 žáků, je náš program založen na diferencované výuce - týká se to předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk. Na tomto základě jsme vypracovali výchovně vzdělávací strategie školy. Vlastní školní vzdělávací program umožňuje kromě jiného i upravit časovou týdenní dotaci jednotlivých předmětů. Musí být ale v souladu s rámcovým učebním plánem. Ten je součástí Rámcového vzdělávacího programu. Jsou zde uvedeny minimální časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí, které je nutno dodržet. Zároveň je zde uvedena disponibilní časová, která škole umožňuje buď posílit časovou dotaci některých již existujících  předmětů nebo je použita na vytvoření nových předmětů. Naše škola použila tyty disponibilní hodiny na vytvoření předmětů Práce na počítači,  Cizí jazyk od 1.do 9.ročníku, od 7.do 9.ročníku je pak možnost výběru druhého cizího jazyka“ uvádí Grohová.

   Učitelé začali podle Grohové o výuce přemýšlet jinak. Snaží se učit zajímavěji a ještě s větším efektem. Žáky vedou k tomu, aby si dokázali vyhledávat informace z různých zdrojů, porovnávat je, třídit a využívat pro další práci. „Na naší škole se realizuje 6 dlouhodobých projektů a 11 krátkodobých projektů ročně, průběžně pak projekty 1- 5ti denní“, říká dále ředitelka.