Sociální služby na internetu

Sociální služby na internetu
20.10.2006
Náměstek primátora Tomáš Jelínek dnes na budově magistrátu slavnostně uvedl do provozu dva internetové informační kiosky.

   Nový integrovaný informační systém využívá internetu a dalších informačních technologií k tomu, aby občanům usnadnil orientaci v sociálních službách. Přinese ucelený přehled o komunitních a sociálních službách, jejich konkrétní nabídce i řadu dalších praktických informací.

   „V tomto informačním systému může najít informace maminka, která má postižené nebo nemocné dítě, či starší paní, která potřebuje služby pečovatelské služby. Najdeme zde také informace o službách chráněného bydlení, o denních centrech, stacionářích  a podobně,“ uvádí Jelínek a dodává: „Snaha o vytvoření integrovaného informačního systému trvá již dva roky a všichni aktéři na jeho tvorbě aktivně pracují. Ať už je to město - na úrovni politické i na úrovni jednotlivých odborů, nebo klíčoví poskytovatelé služeb, či zástupci cílových skupin. Našim cílem je vybudovat ve městě dvacet informačních míst, kde budou umístěny kiosky s veřejným přístupem k internetu. Tato místa by se měla nacházet v rekonstruovaných prostorách a objektech, například v budově muzea, na magistrátu, ale i v obvodech.“ 

   Podle slov ředitelky Centra komunitní práce Ústí nad Labem PhDr. Lenky Krbcové Mašínové projekt zviditelní všechny aktivity v oblasti rozvoje nestátních služeb a bude občany průběžně informovat o změnách vyplývajících z nového Zákona o sociálních službách.  Tato služba vychází vstříc občanům města Ústí nad Labem, kteří budou potřebovat některou ze sociálních služeb, jež poskytují provozovatelé ve městě Ústí nad Labem.

   Během jednoho kalendářního roku potřebuje v Ústí nad Labem opakovaně některou ze sociálních služeb 35 000 občanů. Služby poskytuje celá řada organizací, které jsou umístěny v různých částech města a občané o jejich nabídce často nejsou včas a přiměřeně informování.

   Projekt začal v lednu 2005 a skončí letos v prosinci. Celkové náklady dosáhly výše 7,3 mil korun. Celkem 4,8 mil. z této částky se podařilo získat ze strukturálních fondů EU a 637 tis. ze státního rozpočtu.