Spolchemie slíbila investice do bezpečnosti

Spolchemie slíbila investice do bezpečnosti
6.10.2004
Ústecká Spolchemie přemístí propylénové zásobníky z Ovčího vrchu do podzemních zásobníků v areálu závodu a od letošního 1. listopadu ukončí přepravu chloru mimo svůj areál. Dohodli se na tom primátor města P. Gandalovič a generální ředitel podniku M. Procházka.

   Spolchemie dále zcela vyloučí používání olea, jehož páry nedávno unikly do ovzduší. Zásobník olea bude asanován a zbytek látky zpracován.

   Nové závazky Spolku týkající se bezpečnosti obyvatel označil dnes primátor města za přelomové. „Jde o výsledek zvýšeného tlaku města na podnik po poslední nepříjemné události, kdy unikl do ovzduší oxid sírový. Naplněním dohody odpadne celá řada rizik. Uvědomuji si, že to bude spojeno s velkými finančními náklady,  ale je třeba tyto kroky učinit brzy, a to i s ohledem na prevenci proti teroristickému útoku“, řekl Gandalovič.

   Primátor zároveň dodal, že již brzy osloví premiéra S. Grosse s žádostí o finanční pomoc české vlády při realizaci investic do bezpečnosti provozů Spolchemie.

   Podle ředitele Spolku M. Procházky budou uvedené kroky spojené se snížením tržeb i se zvýšením nákladů. Např. v oblasti chlorové chemie to bude znamenat propad 3 mil. měsíčně  a přemístění propylenových zásobníků bude stát 30 – 40 miliónů korun.

 

Primátor města P. Gandalovič a generální ředitel Spolku M. Procházka

oznámili novinářům zásadní informace týkající se bezpečnosti obyvatel.