Stavba protipovodňových stěn zahájena

Stavba protipovodňových stěn zahájena
5.3.2007
Na střekovském nábřeží dnes symbolickým poklepáním na základní kámen byla slavnostně zahájena stavba protipovodňových opatření.

   Základem tohoto opatření je výstavba podzemní a mobilní hráze k ochraně obyvatel a majetku proti povodňovému stavu na dvacetiletou vodu. Jedná se o první realizované protipovodňové opatření v Ústeckém kraji.

   Ochrana Střekova bude spočívat v navýšení nábřeží o jeden metr vysoký val. Na něm bude umístěn chodník a v dvoukilometrovém úseku také cyklostezka. Tento val poskytne trvalou ochranu proti čtyřleté vodě. Na vrcholu bude umístěno kotvení pro mobilní stěny, které budou montovány do výšky 0,6 m až 2,4 m nad terén, což je výška dostatečná pro ochranu proti vodě dvacetileté. Mezi různými typy mobilních stěn byl projektantem vybrán velmi odolný a pro výstavbu jednoduchý typ z nerez ocele, který by mohl být smontován během několika hodin.

   Rozpočty ceny prací podle tohoto projektu předběžně vycházejí na 124 miliony korun. Projekt bude realizovat státní podnik Povodí Labe mezi svými prioritními akcemi.

   Projekt připravilo Statutární město Ústí nad Labem.

 

   „Vyrovnávání postižených obyvatel s následky povodní je jednou z nejhorších psychických zátěží. Jsem si jist, že po ukončení této stavby, která má chránit zdejší obyvatele před dvacetiletou vodou ještě v tomto roce, budou před očekávanými povodněmi střekovští obyvatelé usínat mnohem klidněji. Přeji stavbě hladký průběh a rychlý spád," řekl primátor Jan Kubata.

 

Investor:

 

Povodí Labe, státní podnik: Pevná část – sypaná hráz, odvodňovací drén, sanace podloží a ostatní úpravy

- předpokládané stavební náklady: 84, 7 mil. Kč

 

Město Ústí nad Labem: Mobilní část – mobilní protipovodňové stěny

- předpokládané náklady na mobilní stěnu 30, 9 mil. Kč

 

Slavnostní poklepání na základní kámen.

 

Zahájení se kromě primátora města účastnil i hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.