Strážníci do Dolních Zálezel

Strážníci do Dolních Zálezel
25.5.2006
Primátor Ústí nad Labem Petr Gandalovič a starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý dnes podepsali veřejnoprávní smlouvu o výkonu služby ústecké městské policie v této obci.

   Strážníci budou do Dolních Zálezel zajíždět dva dny v týdnu v době od 7:00 do 19:00 hod., nebo v době od 19:00 do 7:00. Smlouva však hovoří o možnosti řešení přestupků i mimo tuto dobu, pokud si to obec vyžádá.

   Obec Dolní Zálezly uhradí městu veškeré náklady spojené s úkoly strážníků na svém území. Ročně to bude okolo 150 tisíc korun. Strážník prokáže oprávněnost výkonu služby na území Dolních Zálezel písemným zmocněním od obce.

   Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Musí ji ještě odsouhlasit Krajský úřad. Strážníci by měli v Dolních Zálezlech působit od letošního 1. července.