Strážníci si posvítí na závodníky

Strážníci si posvítí na závodníky
1.5.2003
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 1,5 mil. korun, za které městská policie nakoupí radar na měření rychlosti motorových vozidel, čtyři informační tabule poskytující řidičům okamžitý údaj o momentální rychlosti automobilu, dále přístroj na dechové měření alkoholubr v krvi a hlukoměr.

Nákup radaru inicioval primátor města Mgr. Petr Gandalovič s ohledem na časté porušování povolené rychlosti na území města. „Toto opatření není namířeno vůči těm, kteří překročí povolenou rychlost o 5 km/h, ale proti řidičům, kteří si udělali z města závodní dráhu“, řekl primátor na dnešním jednání Rady města. V této souvislosti vzpomenul např. Masarykovu ulici.

Vedoucí odboru dopravy Ing. Dalibor Dařílek dostal za úkol předložit RM harmonogram zavádění světelné signalizace na křižovatkách a přechodech s cílem vybudovat jedno takové zařízení ročně.

K nákupu přístroje na měření alkoholu v krvi se přistoupí vzhledem k neutěšenému stavu v oblasti podávání alkoholu mladistvím, který byl zjištěn pravidelnými kontrolami městské policie. Hlukoměr by měl zase přispět k větší vymahatelnosti tzv. „protihlukové vyhlášky“.