Střekov zvyšuje počet parkovacích míst

31.8.2004
Od 1. 9. 2004 dojde na Střekově k zjednosměrnění některých komunikací.

Ulice Raisova bude jednosměrná od křižovatky s ulicí Varšavská po křižovatku s ulicí Kramoly. Ulice Kramoly bude jednosměrná od křižovatky s ulicí Raisova po křižovatku s ulicí Kosinova a od křižovatky ulic Žukovova, Kosinova, Varšavská bude ulice Varšavská jednosměrná ke křižovatce s ulicí Raisova.

K těmto úpravám dojde z důvodu zvýšení počtu parkovacích míst v uvedených ulicích a rovněž kvůli zvýšení bezpečnosti při jejich průjezdu.