Střekovské nábřeží bez aut

Střekovské nábřeží bez aut
6.6.2005
Střekovské nábřeží bude v nejbližší době pro přímý průjezd automobilů uzavřeno. K uzavírce má dojít v prostoru železničního mostu a přístup do obytných domů bude zajištěn vedlejšími komunikacemi z ulice Železničářská.

    Rozhodli o tom radní, když předtím tento záměr projednal střekovský obvod s místními obyvateli.

   Město však ještě chce písemný souhlas dopravní policie, která má k tomuto řešení výhrady kvůli zajištění dopravy v případě neprůjezdnosti silnice v Železničářské ulici. Pokud by se to skutečně stalo, nebude žádným problémem na nezbytně nutnou dobu nábřeží okamžitě zprůjezdnit. Starosta Střekova Ivan Charvát bude o celé věci v nejbližší době s policií jednat.

   Důvody, proč chce město průjezdu automobilů nábřežím zamezit, je zajištění větší bezpečnosti chodců a uživatelů cyklostezky. Stává se např., že děti vybíhají do silnice bez rozhlédnutí zpoza zaparkovaných automobilů nebo živých plotů. „Toto opatření žádá mnoho místních obyvatel a my jsme jim vyšli vstříc“, říká Charvát.

Rada také schválila zřízení zastávky městské dopravy u střekovského nádraží, která bude umístěna ve stávajícím zálivu před hotelem Slávie. Zkrátí se tím docházková vzdálenost ze stanice MHD k nádraží, což ocení zejména zdravotně postižení. Celkové náklady budou činit 360 tis. korun.

   Dalším opatřením je zklidnění dopravy v ulici Nová, což bude spočívat v úpravách odbočovacích pruhů křižovatek tak, aby řidiči měli při vjíždění na hlavní silnici lepší výhled a ve vybudování dělících ostrůvků na přechodu pro chodce. Cílem je zajistit větší bezpečnost občanů přecházejících tuto frekventovanou komunikaci. Vozidla projíždějící křižovatkami v ulici Nová nebo křižující přechod pro chodce budou svedena do jednoho průběžného pruhu. Vše bude stát 400 tisíc korun.