Tančírna oslavila 15 let Fokusu

Tančírna oslavila 15 let Fokusu
11.10.2007
Benefiční koncert s názvem Tančírna se včera odehrál u příležitosti Mezinárodního dne pro duševní zdraví v Národním domě.

   Koncert uspořádalo občanské sdružení Fokus zabývající se péčí o duševně nemocné. Fokus touto akcí oslavil 15-ti leté výročí od svého založení.

   Město Ústí nad Labem na akci zastoupila radní a zároveň předsedkyně sociálně zdravotní komise Zuzana Kailová. „Gratuluji Fokusu k významnému jubileu. Myslím, že si toto sdružení vydobylo mezi Ústečany  svou činností a pestrými aktivitami respekt a úctu,“ uvedla radní Kailová.

   Týdny pro duševní zdraví jsou celorepublikovou kulturně-humanitární akcí. Její snahou je prostřednictvím kulturního programu, odborných přednášek a společenských setkání vytvářet prostor pro diskusi o otázkách duševního zdraví mezi odbornými pracovníky, občany se zdravotními handicapy a širokou veřejností. Zároveň poskytuje možnost kulturního odreagování a vyžití, což napomáhá vzniku dobrého společenství.

   Týdny pro duševní zdraví vznikly na území města Prahy v roce 1990 z podnětu lidí pracujících v oblasti duševního zdraví, kteří tak reagovali na potřeby pacientů, uživatelů služeb. Od roku 1992 probíhají i v Ústí nad Labem a přilehlých městech. Staly se již tradičním kulturním a společenským momentem v podzimním životě města.

   Týdny pro duševní zdraví v ústeckém regionu každoročně pořádají město Ústí nad Labem a Fokus Ústí nad Labem – sdružení pro péči o duševně nemocné.

 

Radní Zuzana Kailová (uprostřed) diskutuje s ředitelkou Fokusu Ivanou Vlčkovou
a malířem Zdeňkem Koškem, jehož obraz byl na této dobročinné akci vydražen.
Výtěžek ze vstupného a aukce obrazu byl věnován na projekt Grafické studio
pro znevýhodněné občany.