Tarif MHD - co je třeba vědět

Tarif MHD - co je třeba vědět
8.1.2007
Předkládáme Vám souhrn odpovědí na nejčastější dotazy cestujících k novému tarifu MHD:

 

1.          Platnost časového kupónu

 

Platnost časového kupónu končí v den, který je na něm vyznačený ve 24:00 hodin.

 

Příklad: Časový kupón má vyznačenou platnost od 1.1.2007 do 29.6.2007; časový kupón tedy končí bez ohledu na nový Tarif MHD 29.6.2007 ve 24:00 hodin.

 

2.          Bezplatná přeprava pro držitele Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského

 

Platnost kupónu končí v den, který je na něm vyznačený  ve 24:00 hodin, a to bez ohledu na to, že od 1.2.2007 bude zrušena bezplatná přeprava pro tuto skupinu osob.

 

3.          Nové ceny za časové kupóny cestující zaplatí u všech kupónů, na kterých bude začátek platnosti od 1.2.2007  a dále. Časové kupóny lze zakoupit od 8. ledna 2007.

 

4.          Od 25.1.2007 do 30.6.2007 bude cestujícím v prodejnách jízdenek Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., v ulici Revoluční a Masarykova umožněna výměna jízdenek s končící platností v hodnotách 10,- Kč, 5,- Kč, 14,- Kč, 7,- Kč, 16,- Kč, 8,- Kč, 55,- Kč, 27,- Kč za jízdenky v hodnotách 14,- Kč, 7,- Kč, 18,- Kč, 9,- Kč, 60,- Kč, 30,- Kč, a to s doplatkem rozdílu v ceně nebo vyplacení hotovosti ve výši vráceného jízdného. Jízdenky nesmí být použité, poškozené, znečištěné nebo jiným způsobem znehodnocené. 

 

5.          Od 1. 2. 2007 se ruší bezplatná přeprava jedné osoby přepravující dítě v dětském kočárku. Podle Tarifu MHD platného od 1.2.2007 je povolena přeprava jedné osoby přepravující dítě do věku 3 let za základní jízdné zlevněné v hodnotách 7,- Kč na 30 minut, 9,- Kč na 60 minut, 30,- Kč na 24 hodin nebo na časové předplatní jízdenky občanské zlevněné: 7 dní za 70,- Kč, 15 dní za 110,- Kč,  30 dní za 200,- Kč, 90 dní za 540,- Kč. Nárok na zlevněné jízdné je tato osoba povinna prokázat věrohodným způsobem (např. platnou zdravotní průkazkou pojištěnce dítěte příslušné zdravotní pojišťovny, rodným listem <originál, nebo úředně ověřená kopie>, či cestovním pasem dítěte).

 

6.         Držitelé časových předplatních jízdenek nepřenosných s 30 denním a delším obdobím platnosti mají nárok na bezplatnou přepravu spoluzavazadla podléhajícího placení dle Tarifu MHD přepravného nebo 1 psa přepravujícího bez schrány.

 

7.          U řidiče MHD se prodává pouze jízdenka pro jednotlivou jízdu přestupní s platností na 30 minut za 17,- Kč (14,- Kč + 3,- Kč přirážka). Na tuto jízdenku se přepravují všechny osoby, které nemají dle Tarifu MHD nárok na bezplatnou přepravu nebo tento nárok nedoloží, spoluzavazadlo podléhající placení přepravného a pes přepravovaný bez schrány.