Turek: oční je chloubou MN

Turek: oční je chloubou MN
15.3.2007
Náměstek primátora Libor Turek se dnes zúčastnil v ústecké Masarykově nemocnici otevření nových očních operačních sálů.

   Slavnostnímu aktu byl přítomen také hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, ústecký senátor Pavel Sušický, ředitel Masarykovy nemocnice Tomáš Indra či primářka očního oddělení Ivana Liehneová.

   „Myslím, že nové operační sály jsou chloubou nemocnice. Oční specialisté zde budou mít skvělé podmínky k práci,“ uvedl náměstek primátora Libor Turek.

   Architektonické řešení sálů a jejich vybavení řadí sály očního oddělení mezi absolutní špičku nejen v ČR, ale i v Evropě. Celková cena výstavby těchto sálů, která trvala jeden rok, dosáhla bezmála 50 milionů korun. Financována byla z dotace Ústeckého kraje a z vlastních zdrojů Masarykovy nemocnice. Stavba byla předposlední částí konečné dostavby nemocnice. 

   Nové operační sály očního oddělení mj. přinesou zkrácení čekací doby na operaci šedého zákalu na poloviční dobu 3 měsíců, procentuální zvýšení ambulantně odoperovaných nemocných s šedým zákalem či zlepší podmínky pro ošetření novorozenců a malých dětí. Oddělení má 22 lůžek a jako jediné v kraji se zabývá léčbou předního i zadního segmentu oka. Ročně se zde provede 1500 operací oka.

Ústecký senátor a bývalý primář očního oddělení Pavel Sušický vyjádřil řediteli

Masarykovy nemocnice Tomáši Indrovi velkou spokojenost s novými sály.

 

Náměstek primátora Libor Turek u diskuse primářky očního oddělení

Ivany Liehneové s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem.