Učitelé diskutovali s vedením města

Učitelé diskutovali s vedením města
29.8.2006
Mnoho úspěchů a štěstí v novém školním roce dnes popřál učitelům ústeckých základních škol primátor města Jan Kubata.

    Stalo se tak na společném setkání v Severočeském divadle opery a baletu.

   Kubata označil práci pedagogů za nesmírně důležitou a nezastupitelnou. Vyslovil se pro širokou diskusi města a jednotlivých škol nad prioritami školských zařízení. Uvedl rovněž, že strážníci městské policie budou nadále regulovat automobilový provoz na komunikacích v blízkosti škol, aby zajistili bezpečí žáků - chodců, a budou také se školami spolupracovat v problematice prevence kriminality.

   Náměstkové primátora Tomáš Jelínek a Jan Řeřicha ve svém vystoupení slíbili, že se město v rámci finančních možností bude základním školám snažit pomáhat novými investicemi, materiálním vybavováním, dále při školních či mimoškolních aktivitách žáků nebo zpracování projektů na získání finančních zdrojů.

   V Ústí nad Labem je v současné době 19 základních a 30 mateřských škol. Základní školy navštěvuje 8702 žáků, školy mateřské 2466 dětí. Ústecké základní školy jsou obsazeny ze 74 %, mateřské školy dokonce z 98,5 %. V základním školství krajské metropole pracuje 641 pedagogů (540 žen a 101 mužů), v mateřských školách 192 pedagogů.

   Průměrný plat učitele v místní základní škole činí 19 793 korun, v mateřské škole 17 108 korun. Na platy učitelů základních škol v Ústí nad Labem se ročně vydá 184,3 mil. Kč, na mzdy pedagogů ve školách mateřských 58,4 mil.