UJEP má Přírodovědeckou fakultu

UJEP má Přírodovědeckou fakultu
4.11.2005
Ústecká univerzita má pátou fakultu. Slavnostní plaketu Přírodovědecké fakulty slavnostně odhalili a šampaňským pokřtili ústecký primátor Petr Gandalovič, krajský hejtman Jiří Šulc, rektor UJEP Zdeněk Havel a Stanislav Novák, jenž stane v čele PřF.

   Součástmi Přírodovědecké fakulty UJEP budou katedry biologie, fyziky, geografie, chemie, informatiky a matematiky. Posláním fakulty bude pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech a tím chce fakulta výrazně posílit vědecko-výzkumnou základnu UJEP v oblasti přírodních věd. Současně se zřízením fakulty se podařilo akreditovat dalších šest bakalářských a jeden navazující magisterský studijní obor, fakulta získala také právo konat rigorózní řízení spojené s udělováním titulu RNDr. V nejbližším období bude cílem další zvýšení počtu výzkumných projektů, ve kterých budou pracovníci fakulty zapojeni, i snaha o zapojení do 7. Rámcového programu EU a tím i větší příliv financí z této oblasti. Snahou je založení výzkumných center, byly podány dva návrhy. K akreditaci byla podána žádost o další dva bakalářské a čtyři navazující magisterské studijní obory. Několik dalších oborů se chystá k akreditaci v příštím roce. Na katedrách se připraví k akreditaci v blízké budoucnosti 13 dalších bakalářských oborů, 3 navazující magisterské a 1 doktorský obor. Do pěti let chceme dosáhnout stavu, kdy na všech katedrách bude akreditováno odborné magisterské studium. Další prioritou v tomto horizontu bude snaha akreditovat doktorská studia na dalších vybraných katedrách. Rovněž bychom chtěli dosáhnout toho, abychom v této době alespoň v jednom oboru měli práva habilitací a jmenovacích řízení. V roce 2007 by měla mít fakulta asi 1000 vlastních studentů. Tato událost má a bude mít obrovský význam pro UJEP, samotné město Ústí nad Labem i celý region severozápadních Čech. Kromě přílivu vysokoškolsky vzdělaných lidí to znamená pro firmy a instituce možnost spolupráce ve výzkumu a vývoji, využití příslušného know-how i získávání vysoce specializovaných odborníků v oborech přírodních věd. Fakulta se hodlá podílet na vzniku Technologického a inovačního centra a podle možností podporovat rovněž vznik spin-off firem.  "Zřízení páté fakulty ústecké univerzity je jednou z nejvýznamnějších událostí tohoto roku v Ústí nad Labem. Tento krok je důkazem schopnosti UJEP se dále rozvíjet a rozšiřovat nabídku studijních oborů", říká primátor Petr Gandalovič.