Ulice patřila soutěžím

Ulice patřila soutěžím
19.9.2007
Kdokoliv si dnes u divadla mohl vyzkoušet zdolávání nevšedních sportovních disciplín, čímž se zapojil do akce Ulice pro lidi.

   Ulici U divadla dnes oblehli dětští i dospělí soutěžící. Čekala na ně řada sportovních disciplín, jako například jízda zručnosti, testy s dopravní a bezpečnostní tématikou či čtení v jízdním řádu. Nechybělo ani malování na silnici, kterého se ujaly především děti z mateřských škol ze Severní Terasy. Příchozí si také mohli vyzkoušet, jaké to je, když je někdo zdravotně či tělesně handicapován. Šlo o ukázky prostorové orientace bez použití zrakových vjemů či zdolávání bariér na invalidním vozíku. Vedle toho měli návštěvníci akce možnost si aktivně ověřit, zda znají zásady první pomoci a využít nabídky Dne zdraví s VZP ČR.

   Lidické náměstí se dnes proměnilo ve výstavku dětských výtvarných prací s dopravní tématikou, k vidění bylo i taneční vystoupení a sportovní ukázky.

   V Biografu u Františka a v Domě dětí a mládeže se promítaly tématicky zaměřené filmy.

   Celá dnešní akce Ulice pro lidi byla součástí Evropského týdne mobility, do kterého se město Ústí nad Labem aktivně zapojilo. Dnes řidiči měli zároveň důvod ponechat své automobily doma a připojit se tak k Evropskému dni bez aut.  Cílem těchto kampaní je, aby lidé změnili své návyky v zájmu ekologie i svého zdraví.

   Zítra ve čtvrtek 20. září bude pokračovat Evropský týden mobility kontrolou oprávněnosti vjezdu do centra města, na který budou dohlížet hlídky městské policie ve spolupráci s dětmi.

 

Děti soutěžily v jízdě na koloběžce.

 


Děti z mateřských škol ze Severní Terasy si vyzkoušely za dozoru strážnic
městské policie poté, co malovaly křídou na silnici, také jízdu zručnosti.


Přítomní si mohli vyzkoušet i zdolávání bariér na invalidním vozíku.


Lidické náměstí ozdobily výtvarné práce dětí s bezpečnostní tématikou.