Univerzita slaví 15 let své existence

Univerzita slaví 15 let své existence
11.10.2006
Oslavy 15. výročí vzniku Univerzity J.E.Purkyně vyvrcholily dnes v ústeckém divadle.

V rámci oslav proběhla řada odborných i kulturních a společenských akcí pro veřejnost. Vyvrcholením bylo dnešní slavnostní zasedání Vědecké rady UJEP v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem za účasti Akademické obce UJEP, zaměstnanců UJEP a vzácných hostů. Zasedání se jako čestný host zúčastnil rovněž primátor Jan Kubata.

 

„Dovolte mi, abych z tohoto místa upřímně poblahopřál Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k jejímu významnému jubileu a vyjádřil svou nejhlubší úctu a vděk všem, kteří se zasloužili o její existenci a rozvoj,“ řekl mimo jiné primátor.