Univerzita získala nemocniční areál

Univerzita získala nemocniční areál
20.3.2006
Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj a UJEP dnes slavnostně podepsali kupní smlouvy na symbolický prodej starého areálu Masarykovy nemocnice v Pasteurově ulici.

     „Město považuje kampus za jednu z klíčových podmínek svého dalšího rozvoje. Kompaktní zázemí umožní univerzitě zvýšit počet studentů a vytvořit jim i pedagogům lepší podmínky k práci. Prosperita univerzity se musí projevit v životě celého Ústecka“, říká Gandalovič.

   V kampusu má v budoucnosti sídlit osm fakult – pedagogická, humanitních studií, sociálně ekonomická, životního prostředí, užitého umění a designu, přírodních věd, techniky řízení výroby a zdravotnických studií. Celkový počet studentů UJEP má dosáhnout hranice 9800. Zaměstnanců bude 183.

   Univerzitní městečko pojme i studentské koleje. Počet lůžek má narůst až na 2140. Parkovací plochy budou mít kapacitu 930 automobilů. Počítá se i s informačním centrem, knihovnou, menzou, sportovištěm či obchody.

   „Město bere tento projekt velmi vážně a proto nechalo za 495 tisíc korun zpracovat urbanisticko-architektonickou studii kampusu, která může posloužit jako základ k vytvoření konečného projektu realizace záměru“, dodává primátor.

   Ve starém nemocničním areálu je už dnes např. knihovna UJEP či aula Fakulty sociálně ekonomické. První fakulta by sem mohla natrvalo přesídlit už v roce 2007 – šlo by o Fakultu užitého umění a designu, která by našla útočiště v horní budově „B“.

   Optimistické scénáře hovoří o dobudování kampusu v roce 2010, avšak předpokládané náklady ve výši tří miliard korun jsou mimořádně vysoké. „Tuto částku bude obtížné v krátkém čase získat. Univerzita musí spoléhat nejen na dotace z Evropské unie a státu, ale i na pomoc privátního sektoru, města a kraje“, konstatuje náměstek primátora Tomáš Jelínek.