Upozornění

14.9.2004
možnosti žádostí o příspěvky

U P O Z O R N Ě N Í

 

Město Ústí nad Labem - Komise mládeže a sportu  RM a Kulturní komise RM upozorňuje, že je možno požádat o příspěvek z rozpočtu města:

 

v oblasti kultury

-          na pořádání kulturních akcí 2005

-          na grantové projekty 2005

 

Uzávěrka podávání žádostí: 31. prosinec 2004

 

v oblasti sportu

-          na pořádání sportovních akcí 2005

-          na pořádání volnočasových akcí 2005

-          na podporu výkonnostního sportu

-          za nadstandardní výkony v roce 2004 v mládežnických a seniorských kategoriích

 

Uzávěrka podávání žádostí: 31. prosinec 2004

 

-          na celoroční činnost členské základny do 18 let

-          na celoroční činnost členské základny nad 18 let

 

Uzávěrka podávání žádostí: 31. leden 2005

 

Formuláře žádostí lze získat od 1. října 2004  na Magistrátě města Ústí nad Labem, Velká   hradební  8,   odd.   kultury a   sportu (p. Jarošová, č.dv. 289, tel. 475 241 839; sl. Čáslavová, tel. 475 241 584 a sl. Volná, tel. 475 241 576, č.dv. 288) nebo na internetových stránkách www.usti-nl.cz.