Ústí a Chemnitz chtějí pomoci seniorům

Ústí a Chemnitz chtějí pomoci seniorům
23.4.2004
Radnice v Ústí nad Labem a Chemnitz budou společně usilovat o úzkou spolupráci mezi českými a německými seniory. Při příležitosti zahájení mezinárodního setkání “13. Dny seniorů a 10. výročí Rady seniorů” se na tom včera večer v Chemnitz dohodli náměstek primátora Mgr. Tomáš Jelínek a místní radní Otfried Frenzel.

    Podle Frenzela má německá strana zájem o vytvoření finančně i organizačně příznivých podmínek k tomu, aby si mohli naši senioři dovolit vycestovat do Saska, navázat na dřívější vztahy a vazby nebo vytvořit nová přátelství. “Je to velmi dobrý nápad. Spolupráce může probíhat např. na úrovni organizací sdružujících seniory na obou stranách hranice. Není třeba se obávat ani jazykové bariéry”, říká Jelínek.

   Někteří účastníci setkání seniorů v Chemnitz hovořili o potřebnosti vytvoření tzv. kultury stáří, neboť většina progresivních společenských trendů, aktivit či výrobků je směrována na mladší věkové skupiny. Podle Jelínka je třeba zahájit na všech úrovních systematickou činnost k podpoře prodloužení aktivního života lidí v důchodovém věku.

   Dalším tématem, o kterém Mgr. Jelínek v Chemnitz hovořil, byl vstup České republiky do Evropské unie. “Každý, kdo mě oslovil, se ptal, jak se naši občané na tento krok připravují a jak ho hodnotí. Sdělovali mě rovněž určité obavy z přílivu levné pracovní síly z východních zemí. Dozvěděl jsem se, že spolková vláda prý v této souvislosti nabádá Němce, aby pracovali více a za méně peněz, protože jen tak prý na trhu v konkurenci zahraničních pracovníků obstojí. Já jsem mimo jiné řekl, že i my se obáváme toho, že se Česká republika stane útočištěm občanů z bývalých sovětských zemí i ze Slovenska”, dodává Jelínek.

   Jak dále řekl, Češi vstup do evropských struktur výrazně neprožívají, jsou s touto skutečností smířeni a celou záležitost sledují zejména z hlediska předpokládaného pohybu cen potravin a spotřebního zboží.

T. Jelínek v rozhovoru se svou německou kolegyní B. Ludwig.