Ústí chce peníze z EU

Ústí chce peníze z EU
4.10.2006
Primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata podnikl 3. října pracovní cestu do Bruselu.

   V rámci svého programu jednal s místopředsedou EP Miroslavem Ouzkým i dalšími europoslanci, kteří se aktivně zajímají o problematiku regionálního rozvoje. Při setkání s Georgiosem Yannoussisem, vedoucím jednotky pro ČR na GŘ pro regionální politiku EK, jednal o nových možnostech i výzvách pro velká města v ČR v rámci regionální politiky EU pro finanční období na léta 2007-2013. Představil rovněž velké projekty, které hodlá v blízké budoucnosti město Ústí nad Labem realizovat. Osobně také pozval zástupce EK k účasti na semináři MMR ČR, který proběhne v Ústí nad Labem 17. října 2006 a bude se zabývat právě urbální dimenzí regionální politiky EU.

  Kubata zavítal do Bruselu, aby získal důležité informace o nové posílené roli velkých měst v rámci regionální politiky EU a mohl diskutovat tuto problematiku přímo v centru dění. Před velkými městy v ČR se totiž od 1. 1. 2007 otevírají obrovské možnosti, které by měly být města schopny využít. Doposud totiž neměly svou finanční alokaci v rámci regionální politiky EU. Nyní se situace změnila a je proto nutné být přesně a včas informován. Regionální operační programy pro ČR jsou sice již hotové, nicméně jsou stále ještě předmětem jednání mezi ČR a EK. Stále je však celá řada konkrétních otázek, na které nejsou známy adekvátní odpovědi. Cesta primátora Kubaty by měla napomoci zodpovědět velkou část z nich.

   Primátor ke své návštěvě Bruselu uvádí: „Usiluji o to, aby se město Ústí nad Labem řadilo v roce 2010 k nejmodernějším městům v České republice a stalo se rovněž přirozeným kulturním, společenským a sportovním centrem severních Čech. Abychom dosáhli tohoto cíle, počítáme v rámci rozvojových plánů města s maximálním využitím finančních prostředků z fondů EU, které se nám na období let 2007-2013 nabízejí. Město má připraveno dostatek kvalitních projektů, především v oblasti dopravy, životního prostředí, jakož i v rámci protipovodňových preventivních opatření. Vedení města již dříve myslelo i na nutné spolufinancování těchto projektů z rozpočtu města. Za tímto účelem si město vyjednalo úvěr u EIB ve výši 1 mld. Kč. Chceme využít v maximální možné míře nabízené finanční prostředky EU a nebojíme se konkurence jiných velkých měst. V Ústí nad Labem jsme připraveni a chtěli bychom, aby o tom věděli i v Bruselu. Osobně se budu zasazovat o to, aby vláda ČR umožnila čerpání prostředků z fondů EU pro velká města co nejdříve. K tomu je zapotřebí schválit potřebnou legislativu. Ta by uložila krajům jasně definovat urbální dimenzi v regionálním rozvoji a navíc by umožnila rozhodnout o konkrétních finančních alokacích pro vybraná velké města. Těmto samosprávám by to umožnilo nejen důkladnou přípravu kofinancování jejich projektů, ale především celkovou administraci spojenou s těmito projekty. Pro tento krok máme oporu ve „Strategic Guidelines“, které by dle mých informací mohla Rada EU schválit tento pátek. Chtěl bych však zdůraznit, že cílem mé návštěvy je i navázání důležitých kontaktů a získání užitečných informací, které budu moci následně využít v mé práci pro město.“

 

Jednání s místopředsedou výboru pro rozpočtovou kontrolu EU Petrem

Duchoněm.

 

Evropská unie je široký prostor...