Ústí má rozpočet na rok 2007

Ústí má rozpočet na rok 2007
14.12.2006
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet Ústí nad Labem na příští rok. Jeho překladatelem byl primátor Jan Kubata.

        Zastupitelé vyslovili souhlas:

1.  s celkovými příjmy města Ústí nad Labem pro rok 2007 ve výši 1 547 802 tis. Kč, z toho:       

             

                dotace městským obvodům                                    189 339 tis. Kč

                - na výkon státní správy                                             9 599 tis. Kč

                - na sociální dávky                                                 179 740 tis. Kč

 

 2. s celkovými výdaji rozpočtu města ve výši 1 610 418 tis. Kč takto:

                                                                                                                                                                                                

            a)  neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši    1 137 604 tis. Kč 

                 z toho: neinvestiční část výdajů MmÚ                 1 087 604 tis. Kč

                             dotace městským obvodům                          50 000 tis.  

            b)  investiční část výdajů MmÚ ve výši                      482 814 tis.  

         

  3. s oblastí financování ve výši  261 955 tis. Kč,

 

  4. s uzavřením smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 300 mil. Kč se splatností do jednoho roku na krytí přechodného nedostatku finančních zdrojů v průběhu roku s tím subjektem, který v řízení dle zákona o veřejných zakázkách nabídne úvěr za nejnižší cenu,

 

  5. s čerpáním třetí tranše úvěru od Evropské investiční banky ve výši 300 mil. Kč s parametry:

 

·         úroková sazba pohyblivá s variabilním rozpětím

·         zahájení splácení v roce 2013, ukončení splácení v roce 2030.