Ústí n/L a Chemnitz jsou partnerskými městy

Ústí n/L a Chemnitz jsou partnerskými městy
28.5.2003
Primátoři Ústí nad Labem a Chemnitz Mgr. Petr. Gandalovič a dr. Peter Seifert podepsali dnes na hradě Střekově Úmluvu o partnerství obou měst.

Úmluva hovoří o tom, že zastupitelstva měst vytvoří příznivé rámcové podmínky pro spolupráci v oblastech sociálních věcí, vědy, školství, hospodářství, životního prostředí, krizového managementu, zdravotnictví, kultury a sportu. Pro každou oblast by měla být ustavena pracovní skupina jako výkonný orgán. Obě města mají dále spolupracovat v rámci iniciativ a podpůrných programů EU.

Ústí nad Labem a Chemnitz spojuje podle dr. Seiferta industrializace v 19. století, průmyslové stavby uprostřed města, zbourání staré zástavby v centru i panelová sídliště z dob socialismu. Mgr. Gandalovič označil právě navázané partnerství za velmi významné, neboť Ústí nad Labem se může od Chemnitz učit v oblasti revitalizace města a okolí, reformy veřejné správy i získávání peněz z evropských zdrojů.

Dohoda o navázání družebních vztahů a vzájemné spolupráce mezi městskými národními výbory Ústí nad Labem a Karl-Marx-Stadtu byla uzavřena již v 70. letech. Tato smlouva však již nebyla obsahově v souladu s demokratickým vývojem obou zemí a měst.

Chemnitz, v letech 1953 – 1990 Karl-Marx-Stadt, je se svými 260 000 obyvateli čtvrtým největším městem východního Německa.. Může se chlubit moderní infrastrukturou, především pokud jde o technologii a dopravu. Patří tak mezi přední průmyslová centra Německa. Navazuje na 200letou tradici v oblasti textilního, automobilového a strojírenského průmyslu. Díky novým technologiím a restrukturalizaci exportují tamní podniky do celého světa. Vzhledem ke své poloze je Chemnitz důležitým odrazovým můstkem ekonomiky jak států Evropské Unie, tak států východní Evropy. 

Město Ústí nad Labem připravuje v současné době úmluvu o partnerství s německým Göttingenem. Jednání o vzájemné spolupráci byly zahájeny rovněž s městy Dundee (Skotsko), Carrara (Itálie) a Helsingborg (Švédsko). Budeme také vyvíjet snahu o oživení spolupráce se španělským Gijonem a o nalezení partnera v USA.

S pozdravem
Milan Knotek