Ústí n/L hospodařilo dobře

14.6.2004
Příjmy města Ústí nad Labem dosáhly v minulém roce výše 1,91 mld. korun a výdaje byly o více než 150 miliónů vyšší. Rozdíl pokrývají zejména půjčky a úvěry. Vyplývá to ze závěrečného účtu hospodaření města za rok 2003, kterým se radní zabývali.

    Celkové příjmy magistrátu činily 1,48 mld. korun, výdaje 1,65 mld. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za uplynulý rok představuje po celkovém finančním vypořádání 40,57 mil. korun a z činnosti vedlejší 80,65 mil.

   Radní dále vzali na vědomí zprávu auditora, který po přezkoumání loňského hospodaření konstatoval, že město postupovalo ve všech významných ohledech v souladu se zákonem. Rada rovněž doporučuje Zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Ústí n/L za rok 2003 bez výhrad.