Ústí n/L má nový povodňový plán

Ústí n/L má nový povodňový plán
22.11.2004
Radní schválili Povodňový plán města Ústí nad Labem. Jde o dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, organizaci a přípravu záchranných a zabezpečovacích prací, způsob aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, apod.

   Plán ve své organizační části obsahuje např. jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi a jejich úkoly. V grafické části jsou uvedeny mapy s vyznačením záplavových území, evakuačních tras a shromažďovacích, evakuačních a ubytovacích míst. Věcná část plánu se zabývá údaji potřebnými pro zajištění ochrany a limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity.

   Vodní plocha obsahuje 3 % z celkové rozlohy města Ústí nad Labem. Stanovené záplavové území je zde velké 546,7 ha.